Limingan Kiekon strategia

Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet. Strategian osana on määritelty myös seuran kasvatukselliset, urheilulliset ja hallinnolliset tavoitteet. Strategian käytäntöön viennistä vastaavat seurajohto, valmentajat ja muut seuran toimijat.

MISSIO: Luomme monipuolisen, laadukkaan ja laajan sekä innostavan juniorityön pohjalta edellytykset ja mahdollisuuden jäsenillemme sekä harrastaa että kilpailla lajien parissa ja kehittyä urheilijana omien edellytysten mukaan.

VISIO: Jatkuvuuden ja elinvoimaisuuden omaava kasvattajaseura Oulun eteläisellä alueella, joka pyrkii vankistaa asemaa Oulun alueen kasvattavajaseurana niin jalkapallon kuin jääkiekon saralla

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat Yhteisöllisyys, Monipuolisuus, Avoimuus