Jääkiekkojaoston strategia ja arvot noudattelee seuran viitoittamaa tietä. Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet. Strategian osana on määritelty myös seuran kasvatukselliset, urheilulliset ja hallinnolliset tavoitteet. Strategian käytäntöön viennistä vastaavat seurajohto, valmentajat ja muut seuran toimijat.

Missio ja visio: Luomme monipuolisen, laadukkaan ja laajan juniorityön pohjalta edellytykset ja mahdollisuuden jäsenillemme sekä harrastaa että kilpailla lajien parissa ja kehittyä urheilijana omien edellytysten mukaan. Haluamme olla Oulun alueella elinvoimainen ja laadukas jääkiekon ja jalkapallon kasvattajaseura.

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat erinomaisuus, kunnioitus, ilo ja yhteisöllisyys.


Strategian painopistealueet ovat

 • juniorityö
 • koulutus ja valmennus
 • toimintamallit, viestintä ja yhteistyö

Urheilulliset tavoitteet

 • Joukkuetoiminnan järjestäminen kaikissa ikäluokissa
 • Lajiliittojen suosituksien huomioiminen eri ikäluokkien oppimistavoitteissa ja harjoittelussa
 • Monipuolinen sekä tavoitteellinen pelaajien yksilöllisten pelitaitojen kehittäminen kaikissa ikäluokissa
 • Yhtenäisen pelaajapolun kehittäminen
 • Harrastajamäärien kasvattaminen
 • Yhteistoiminnan kehittäminen yhdessä lähialueiden seurojen kanssa

Kasvatukselliset tavoitteet

 • Yhteisesti sovitut pelisäännöt kaikissa alle 15-vuotiaiden joukkueissa
 • Sosiaalisuuden ja yhteistyökyvyn kehittäminen
 • Yksilöllisyyden huomioiminen ja kaikkien kannustaminen
 • Kiusaamiseen puuttuminen (0-toleranssi)
 • Urheilullisen elämäntavan omaksuminen
 • Lasten ja nuorten terveen itsetunnon vahvistaminen