Pallokarhut on vuonna 2013 perustettu jalkapallon erikoisseura, joka toimii Limingan Kiekon alaisuudessa. Pallokarhujen toiminta on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa.Pallokarhujen toiminnan tärkeimpänä tavoitteena on tarjota Limingan seudulla asuville lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa tuottaen iloisia elämyksiä ja liikunnan riemua tämän hienon pelin parissa.

Pallokarhujen arvoja ja tavoitteita ovat:

Joukkueiden toimintaedellytysten tukeminen ja kehittäminen – Seura on joukkueita ja pelaajia varten pyrkien kehittämään joukkueiden toimintaedellytyksiä ja olosuhteita.

Laadukas pelaajakeskeinen valmennus – Seura tukee joukkueiden valmentajien toimintaa ja osaamisen kehittämistä, mikä mahdollistaa laadukkaan ohjaustyön käytännössä.

Monipuolisen liikuntaharrastuneisuuden tukeminen – Seura tiedostaa toimintansa yhteiskunnallisen merkityksen lasten ja nuorten kasvatuksessa ja liikuntaharrastuksen tukemisessa yhteistyössä muiden lähialueen seurojen kanssa yli lajirajojen.

Yhteisöllisyys – Pelaajien ja heidän perheittensä aktiivisuus seuratoiminnan jokaisella tasolla mahdollistaa laadukkaan harrastustoiminnan järjestämisen.

Avoimuus – Seuratoiminta on läpinäkyvää jokaisella tasolla ja siinä kannustetaan avoimen keskusteluilmapiirin luomiseen toimintaan osallistuvien ja sidosryhmien välillä.

Limingan Kiekon koko seuran Strategia ja arvot:
https://www.limingankiekko.net/seura/13217/seuran-...